Elektriciteti dhe magnetizmi

Fizika bashkohore

Forca dhe lëvizja

Gjendjet agregate

Optika

Transformatorët

Transformatori është mjet që shërben që rrymën alternative të njëjtës frekuencë [...]

Ligji i Vinit për rrezatim termik

Rrezatimi termik është një proces elektromagnetik që shprehet me emetimin e valëve el [...]

Rënia e lirë dhe hudhja vertikalisht t [...]

Rënia e trupave pa shpejtësi fillestare nën ndikimin e gravitetit të tokës quhet rën [...]

Rrjedhja e lëngjeve, ekuacioni i kontin [...]

Për përshkrimin e shumë vetive të njëjta të lëvizjes së lëngjeve dhe gazrave për [...]

Reflektimi dhe thyerja e dritës

Dallojmë 4 ligje themelore të optikës gjeometrike: Ligji i përhapjes drejtvizore të [...]