Elektriciteti dhe magnetizmi

Fizika bashkohore

Forca dhe lëvizja

Gjendjet agregate

Optika

Gjeneratori i rrymës alternative

Rryma elektrike që në mënyrë periodike e ndryshon intensitetin dhe kahun quhet rrymë [...]

Ligji i Vinit për rrezatim termik

Rrezatimi termik është një proces elektromagnetik që shprehet me emetimin e valëve el [...]

Lëkundjet e lira

Lëkundjet e lira paraqesin formën më të thjeshtë të lëvizjes lëkundëse që bëhet [...]

Ligji i Stoksit

Stoksi shpjegoi lëvizjen e një trupi të ngurtë në një mjedis të çfarëdoshëm apo [...]

Shëmbëllimi te pasqyrat sferike

Çdo pjesë e një sipërfaqeje sferike e aftë për të reflektuar rrezet e dritës quhet [...]