Fizika bashkohore

Nivelet energjetike dhe seritë spektral [...]

Sipas teorisë së Borit për atom të hidrogjenit, elektroni gjatë rrotullimit rreth bë [...]

Ligji i Vinit për rrezatim termik

Rrezatimi termik është një proces elektromagnetik që shprehet me emetimin e valëve el [...]

Karakteri relativ i kohës dhe gjatësis [...]

Nëse e matim kohën e rrjedhës së një ngjarje sipas dy sistemeve inercie K dhe K’ [...]