Kategoria: Forca dhe Levizja

Si ta perdorim:

Fillo lëvizjen me shpejtësi të caktuar, dhe tërhiq fëmuin afër veturës ku mund të vëreni efektin e Doplerit në varësi të shpejtësisë.

Provoni këto tjerat!

Komente

Efekti i Doplerit

Në rast se burimi i zërit ndodhet në qetësi, dëgjuesi zërin e dëgjon njëson në largësi të njëjta nga burimi dhe atë në çfarëdo pozite. Mirëpo, nëse burimi i zërit lëviz para tij do të bëhet dendësimi i ajrit dhe prapa tij rrallimi i ajrit. Dendësimi i ajrit shkakton shkurtimin e gjatësive valore e kjo bën që të rritet frekuenca. Rritja e frekuencës rrit lartësinë e zërit. Për këtë arsye zëri dëgjohet më mirë para burimit se prapa, kur ai është në lëvizje. Këtë dukuri e shpjegoj Dopleri dhe quhet efekti i Doplerit.

Para burimit vlen ekuacioni:

Pas burimit vlen ekuacioni:

(shpejtësia e zërit; shpejtësia e burimit; frekuenca e burimit; frekuenca që e dëgjon dëgjuesi)