Kategoria: Forca dhe Levizja

Si ta perdorim:

Cakto parametrat fillestar dhe tërhiqni topin në drejtimin e dëshiruar. Vëreni lëvizjen e topit varësisht nga koeficienti i fërkimit.

Provoni këto tjerat!

Komente

Forca e fërkimit në rrafshin horizontal

Nëse një trup rrëshqet mbi ndonjë trup tjetër paraqitet forca që e reziston këtë lëvizje, që quhet forcë e fërkimit. Dallojmë forcën e fërkimit gjatë qetësisë që quhet fërkim statik dhe forcën e fërkimit gjatë rrëshqitjes që quhet fërkim kinetik. Forca e fërkimit statik është më e madhe se ajo kinetike.

Forca e fërkimit statik është:

Forca e fërkimit kinetik është:

 varen nga materiali, palëmueshmëria dhe pastërtia e sipërfaqeve kontaktuese.