Kategoria: Forca dhe Levizja

Si ta perdorim:

Kliko në pozitën që dëshironi që lavjerrësi të tërhiqet dhe vëreni rezultatet dhe lëvizjen e lavjerrësit.

Provoni këto tjerat!

Komente

Lavjerrësi matematik

Pika materiale që në ndikimin e forcës së rëndimit mund të lëvizë nëpër harkun e rrethit vertikal quhet lavjerrës matematik. Galileu dha shprehjen me të cilën llogaritet perioda e lëkundjes së lavjerrësit:

Forca e rëndesës në këtë rast është e njëjtë me komponentin që ka kahun e tangjentes në harkun e lëkundjes dhe është e barabartë me: