Kategoria: Forca dhe Levizja

Si ta perdorim:

Kliko mbi pozitën që dëshironi të tërhiqet susta dhe vëreni rezultatet dhe lëvizjen e sustës.

Provoni këto tjerat!

Komente

Lëkundjet e lira

Lëkundjet e lira paraqesin formën më të thjeshtë të lëvizjes lëkundëse që bëhet nëpër vijë të drejtë nën veprimin e forcës elastike të trupit lëkundës siç është susta elastike.

Lëkundjet e lira kanë frekuencë vetjake të barabartë me shprehjen: