Kategoria: Forca dhe Levizja

Si ta perdorim:

Duke përzgjedhur parametrat fillesar, vëzhgo lëvizjen dhe vërej rezultatin e frekuencës së trupit në sustë.

Provoni këto tjerat!

Komente

Rezonanca në sustë elastike

Nëse një sistem lëkundës bën lëkundje nën ndikimin e ndonjë force të jashtme periodike ai sistem do të detyrohet të vazhdojë lëkundjen. Forma e këtillë e lëkundjes quhet lëkundje e detyruar.

Te këto lëkundje përveç frekuencës vetjake kemi edhe frekuencën e jashtme . Në këtë rast kemi përbërjen e dy lëkundjeve me këto dy frekuenca. Amplituda e lëkundjeve të detyruara është:

Në rastin kur këto dy frekuenca janë të barabarta amplituda do të ketë vlerën maksimale. Kjo gjendje quhet gjendje e rezonancës.