Kategoria: Forca dhe Levizja

Si ta perdorim:

Fillimisht caktoni shpejtësinë e trupit dhe pastaj me butonin filloni, vëzhgoni lëvizjen e trupit rreth orbitës së tokës.

Provoni këto tjerat!

Komente

Shpejtësitë kozmike

Shpejtësia që duhet dhënë trupit me qëllim që të behet satelit artificial i tokës quhet shpejtësia e parë kozmike. Kushti që të fitojmë këtë shpejtësi është:

Shpejtësia e parë kozmike ka vlerën 7.9 km/s. Nëse trupi i hedhur ka shpejtësi më të vogël do të kthehet në tokë. Shpejtësia që duhet dhënë një trupi me qëllim që ai te mbizotërojë forcën e rëndimit të tokës dhe të largohet kategorikisht nga toka quhet shpejtësi e dytë kozmike. Kushti që të fitojmë shpejtësinë e dytë kozmike është:

Nëse trupi hidhet vertikalisht përpjetë me shpejtësi prej 7.9 km/s deri në 11.1 km/s do te bëhet satelit artificial e nëse hidhet me shpejtësi më të madhe se 11.1 km/s do të largohet nga toka.