Kategoria: Gjendjet Agregate

Si ta perdorim:

Pas caktimit të ambientit, rritni presionin dhe vëreni rezultatet si dhe ndërrimin në aparatin për matjen e shtypjes.

Provoni këto tjerat!

Komente

Ligji i Bojl-Mariotit

Ky ligj shprehë varësinë e shtypjes ndaj vëllimit te gazi i përsosur në rastin kur temperatura është konstante. Procesi i këtillë quhet proces izotermik. Sipas këtij ligji vlera e prodhimit të shtypjes dhe vëllimit te gazi ideal në temperaturë konstante mbetet gjithmonë konstante.