Referencat

[1]

Edumedia Sciences, 2006. [Online]. Webfaqja: http://www.edumedia-sciences.com. [Rishikuar në 2012].

[2]

M. Fowler, «University of Virginia,» 2003. [Online]. Webfaqja: http://www.virginia.edu/. [Rishikuar në 2012].

[3]

D. M. Harrison, «University of Toronto, Canada,» 2002. [Online]. Webfaqja: http://www.utoronto.ca/. [Rishikuar në 2012].

[4]

Design Simulation Technologies, «DST,» 2005. [Online]. Webfaqja: http://www.design-simulation.com. [Rishikuar në 2012].

[5]

Amazing Education Software, «Amazing Edu,» 2009. [Online]. Webfaqja: http://www.amazingedu.com. [Rishikuar në 2012].

[6]

Michigan Technological University, «Physics MTU,» 2011. [Online]. Webfaqja: http://phy.mtu.edu. [Rishikuar në 2012].

[7]

University of Colorado Boulder, «PHET,» 2011. [Online]. Webfaqja: http://phet.colorado.edu/. [Rishikuar në 2012].

[8]

L. Jones, «eChalk LTD,» 2003. [Online]. Webfaqja: http://www.echalk.co.uk.
[Rishikuar në 2012].

[9]

Wiki Educator, «WikiEducator,» [Online]. Webfaqja: http://wikieducator.org. [Rishikuar në 2012].

[10]

Physics and Chemistry by Clear Learning, «PCCL,» 2012. [Online]. Webfaqja: http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/. [Rishikuar në 2012].

[11]

D. Fairhurst, «Absorb Physics,» 2009. [Online]. Webfaqja: http://www.absorblearning.com. [Rishikuar në 2012].